Katinkullan Kiinteistöt Oy:n remontti:

v. 2014 yhtiökokouksen päätös hallituksen esityksen mukaisesti

v. 2015 yhtiökokouksen päätös hallituksen esityksen mukaisesti

Remontoiduista huoneistoista on kuvia alla olevasta osoitteesta: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2pJZFjb2HkgQjljRm9iSkJITE0?usp=sharing
kuvat avautuvat kansiosta nettilaatu

 

 

 

 

 

Yhtiökokousmateriaalit 2016 (klikkaa):

 

Kiinteistö Oy Katinkulta Residence Oy, 20.4.2016 klo 13.00 -

Katinkullan Kiinteistöt Oy, 21.4.2016 klo 10.00 -

Kiinteistöt Oy Katinkultaniemi, 21.4.2016 klo 14.00 -

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi, 21.4.2016 klo 14.00 -

Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju, 21.4.2016 klo 14.00 -

Kiinteistö Oy Katinkultaranta, 21.4.2016 klo 14.00 -

Katinkullan Pallohalli Oy, 22.4.2016 klo 10.00 -

Katin Golf Oy, 22.4.2016 klo 14.00 -


 

 

 

 

 

 

KATINKULLAN YHTIÖKOKOUKSISTA

Ensimmäisenä pidettiin Kiinteistö Oy Katinkulta Residence Oy:n yhtiökokous 23.4. klo 10.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Voitto Hotti.

Tilinpäätös esiteltiin, luettiin tilintarkastuskertomus ja vahvistettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Tilikauden tulos osoitti tappiota – 14.202,77 €

Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vastikkeet vuodelle 2016, jotka pysyvät samana verrattuna vuosiin 2014 ja 2015.

Hallitukseen valittiin entiset jäsenet eli Raimo Etelä, Voitto Hotti, Maija-Liisa Heikkilä-Paloneva, Jaana Koskisalo ja Riku Rauhala.

Muissa esille tulevissa asioissa ehdotettiin että huoneistojen ilmanvaihtoa parannettaisiin ja keittiön kaapistojen ovet uusittaisiin. Asiaa viedään eteenpäin ja kustannuksien jakamisesta neuvotellaan Holiday Club Resorts Oy:n kanssa. Paikalla olleet osakkaat olivat pettyneitä myyntitilanteessa tehtyyn lupaukseen huoneistoihin suoritettavista korjauksista. Hallituksen katselmuksessa oli tehty havainnot korjausten tekemättömyydestä.

Katinkullan Kiinteistöt Oy:n kokous pidettiin 23.4. klo 13.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Räihä-Mäntyharju.

Tilinpäätös esiteltiin, luettiin tilintarkastuskertomus ja vahvistettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Tilikauden tulos osoitti voittoa  + 16.782,56 €

Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vastikkeet vuodelle 2016, jotka pysyvät samana verrattuna vuosiin 2014 ja 2015.

Hallitukseen valittiin entiset jäsenet eli Martti Matsinen, Risto Noopila, Ari Pitkänen, Riku Rauhala, Jyrki Saulo, Seppo Sirviö, Maija Ursinus ja Petteri Virranta sekä uusina Johanna Hirn ja Minna Lehto.

Hallitus oli teettänyt sisustussuunnitelman, jonka perusteella kilpailuttanut huoneistojen sisustamisen. Sisustamisen rahoittamiseksi päätettiin ottaa lainaa sisustamista varten enintään 1,7 milj. euroa 10 vuodeksi.

Muissa asioissa keskusteltiin aloitetusta remontista sekä esitettiin remonttiin, sisustamiseen ja muuhun Katinkullan kehittämiseen liittyviä toiveita.

Kiinteistöt Oy Katinkultaniemen (KN), Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen (HN),  Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharjun (GH) ja Kiinteistö Oy Katinkultarannan (KR) yhtiökokoukset pidettiin 23.4. klo 16.

Kokousten puheenjohtajaksi valittiin Hanna Räihä-Mäntyharju.

Tilinpäätökset esiteltiin, luettiin tilintarkastuskertomukset ja vahvistettiin tili- ja vastuuvapaudet tilivelvollisille.

Tilikauden tulokset osoittivat tappiota - 83.112,00 € (KR), - 52.595,75 € (HN), - 25.754,04 € (GH) ja voittoa + 26.404,83 € (KR).

Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vastikkeet vuodelle 2016. Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vastikkeet vuodelle 2016, jotka pysyvät samoina Golfharjussa ja Katinkultarannassa verrattuna vuosiin 2014 ja 2015. Katinkultaniemessä suoritettiin perusvastikkeen  10 %:n korotus, jolloin kokonaisvastike nousi 7 %. Hiekkaniemessä perusvastiketta nostettiin 17 %, jolloin kokonaisvastike nousee 12 %.

Hallituksiin valittiin seuraavat jäsenet:

KN:  Tapio Anttila, Seppo Juurikko, Ari Pitkänen, Riku Rauhala, Seppo Sirviö, Jaana Syväoja ja Petteri Virranta

HN:  Tapio Anttila, Ben Grass, Seppo Juurikko, Ari Pitkänen, Riku Rauhala, Seppo Sirviö ja Jaana Syväoja

GH:  Tapio Anttila, Ben Grass, Seppo Juurikko, Ari Pitkänen, Riku Rauhala, Jyrki Saulo ja Seppo Sirviö

KR:  Tapio Anttila, Ben Grass, Seppo Juurikko, Ari Pitkänen, Riku Rauhala, Jyrki Saulo ja Seppo Sirviö

Muissa asioissa keskusteltiin Katinkullan kehittämiseen liittyvistä asioista.

Katinkullan Pallohalli Oy:n yhtiökokous pidettiin 24.4.2015 klo 10

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Räihä-Mäntyharju.

Tilinpäätös esiteltiin, luettiin tilintarkastuskertomus ja vahvistettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Tilikauden tulos osoitti tappiota – 397.930,46 €

Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vastikkeet vuodelle 2016, jotka pysyvät samana verrattuna edelliseen vuoteen 2014.

Hallitukseen valittiin Tapio Anttila, Seppo Juurikko, Timo Rantala, Riku Rauhala ja Petteri Virranta.

Hallitus esitti Uponor-vesistölämmönvaihtimen hankkimista suunnitelmien mukaan ja hankinnan rahoittamiseksi nostamaan lainaa enintään 2.800.00,00 euroa 10 vuodeksi. Useat osakkaat pyysivät nähtäväksi taloudellisia laskelmia, joita ei kuitenkaan esitetty. Koska hallituksen esitystä vastaan tehtiin esitys (ettei hankintaa tehdä), suoritettiin äänestys. Pääosakkaiden äänin hallituksen esitys hyväksyttiin.

 Muissa asioissa käsiteltiin hallinnollisen tilintarkastajan Simo Salosen raportissaan esiin nostama Holiday Club Resorts Oy:n kylpylän käyttöylitykset. Hallitukselle annettiin tehtäväksi sopia asiasta ja mahdollisista korvauksista Holiday Club Resorts Oy:n kanssa.

Keskusteltiin harrasteiden vuokraamisesta sellaisessa tilanteessa, että osakas ei itse käytä harrastevuoroaan. Todettiin, että jos osakas ei ole ottanut vuoroa käyttöönsä 5 minuutin kuluessa harrasteen alkamisajankohdasta, muilla on oikeus käyttää harrastevuoro korvausta vastaan. Vuokraajalla on kuitenkin väistämisvelvollisuus – jos osakas ottaa harrasteen käyttöönsä kesken vuoron, vuokraajan on väistyttävä.

Kysymykseen parkkipaikkojen maksullisuuden kohtuuttomuudesta, toimitusjohtaja kertoi, että osakkailla on mahdollisuus saada viikkopysäköintioikeus, jolloin jokaisesta pysäköinnistä ei tarvitse maksaa erikseen.

Kylpylän aukioloaikoja toivottiin pidennettävä ja annettiin hallitukselle tehtäväksi pohtia ja selvittää aukioloaikoja.

Osakkaiden keskuudessa on laajalti tyytymättömyyttä saunamaailmaan ja halua muuttaa se entisenlaiseksi. Asiasta keskusteltiin hallitukselle evästykseksi.

 

Kokonaisuutena oli hyvä, että saimme kaksi Osakasklubin hallituksen jäsentä lisää Katinkultaniemen ja yhden Hiekkaniemen hallitukseen. Lisäksi Pallohalliin valittiin viimein myös Osakasklubin hallituksen jäsen Petteri Virranta. Tästä on hyvä jatkaa Katinkullan osakkaiden etujen ajamista tulevaisuudessa puuttuen sekä suurempiin että pienempiin epäkohtiin.

Yhtiökokousterveisin

Seppo Sirviö

 

 

 

 

Katinkultayhtiöiden yhtiökokoukset 2015:

Katinkullan Residence 23.4.2015 klo 10.00 -

Katinkullan Kiinteistöt 23.4.2015 klo 13.00 -

Katinkultaniemi 23.4.2015 klo 16.00 -

Hiekkaniemi 23.4.2015 klo 16.00 -

Golfharju 23.4.2015 klo 16.00 -

Katinkultaranta 23.4.2015 klo 16.00 -

Pallohalli  25.4.2014 klo 10.00 -

Katin Golf  25.4.2015 klo 14.00

Katin Golf materiaali

Tutustu aineistoon ja kommentoi.

 

Katinkullan Kiinteistöjen peruskorjausremontti  alkaa 13.4.2015.  Tutustu remontoidun mallihuoneiston kuviin ja vertaa mallihuoneistoa remontoimattomaan huoneistoon. Klikkaa nähdäksesi suunniteltu aikataulu.

Katinkullan Kiinteistöjen yhtiökokouksessa päätetään myös sisustuksen liittämisestä remontin yhteyteen. Näin remontoituna saadaan kokonaan uusittu huoneisto.

 

Kiittäen

Katinkullan Osakasklubi

 

 

 

 

 

YLEISTIETOA KATINKULLASTA

Tämän hakemiston alasivuilta löydät tietoa Katinkullasta, sen yhtiöistä ja palveluista. Tiedot ovat pääosin muiden toimittamia, joten joskus linkeissä saattaa olla puutteita (ilmoitathan meille!).

Holiday Club julkaisee muutaman kerran vuodessa osakas-/asiakaslehden, jossa on myös toiminnanjohtajamme kirjoittama ajankohtaiskolumni. Pyrimme aina julkaisemaan kolumnin tuoreeltaan myös omilla kotisivuillamme Ajankohtaista-osiossa. Vanhemmat lehdet, joista löytyvät myös vanhemmat kolumnit, löytyvät HCR:n sivulta tämän linkin takaa:

OSAKASLEHTIARKISTO

Aika ajoin suoritetaan perusteellisempaan mielipiteiden kartoitusta. Viimeisin vuodelta 2010.

Asiakastyytyväisyystutkimus Katinkullasta: 2010 (Powerpoint)
 

 

Katinkullan parhaaksi

Yhdistyksen tarkoituksena on Katinkullan loma-alueen viihtyisyyden kehittäminen ja Katinkullan osakkaiden ja siellä lomaansa viettävien yleisten ja yhteisten etujen valvonta ja yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentensä keskuudessa mielipiteenvaihtoa, tiedottamista ja tekee esityksiä. Yhdistys tekee aloitteita ja antaa lausuntoja Katinkullan kehittämiseksi korkealaatuisena vapaa-ajan viettopaikkana.

 

Jäsenmaksut

Katinkullan osakkaat

FI17 1572 3000 3390 93
Katinkullan Osakasklubi r.y.
yksityiset 30 € (alv 0%)
yritykset 50 € (alv 0%)

Kirjoita myös:
Jäsenen nimi, osoite, sähköposti

 

©2017 Katinkullan Osakasklubi ry. - Kotisivukonkarit (MMD Networks Oy)